LP/2016/566 Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Doložka zlučiteľnosti.docx 17 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 19 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 57 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 20 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Dovodova_sprava_vseobecna_cast.docx 23 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Dovodova_sprava_osobitna_cast.rtf 131 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 72 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Obal materiálu na uverejnenie v Zbierke zákonov SR.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 23 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
02-vplyvy-na-podnikatelske-prostredie-2016.docx 92 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
03-socialne-vplyvy-2016.docx 52 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Vlastny_material.rtf 1 MB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
vlastny_material.docx 2 kB Vlastný materiál Prevziať Prevziať