LP/2016/537 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
b-uznesenie-vlády.rtf 298 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
c-predkladacia-správa.rtf 61 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
d-vlastnymat.rtf 363 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
e-dovodova-osobitna.rtf 442 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
e-dovodova-vseobecna.rtf 68 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
f-dolozka-vyb-vplyvov.rtf 227 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
f-socialne-vplyvy.rtf 199 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
f-vplyvy-na-podnikatelske-prostredie.rtf 179 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
f-vplyvy-na-rozpocet-verejnej-spravy.rtf 414 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
f-vplyvy-na-sluzby-verejnej-spravy-pre-obcana.rtf 291 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 19 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 19 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
h--návrh-komunike.rtf 42 kB Návrh komuniké Prevziať Prevziať
i-sprava-o-ucasti-verejnosti.rtf 113 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
j-vyhodnotenie-prip-konania.rtf 806 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
k-vyhlasenie.rtf 51 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
a-obal.rtf 52 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
vlastny_material.docx 2 kB Vlastný materiál Prevziať Prevziať