LP/2016/450 Program starostlivosti o Národný park Poloniny na roky 2017 – 2026

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Analýza-vplyvov-na-životné-prostredie_príloha-č.-5.docx 25 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Priloha_6_1_201604_Predmet_ochrany_FormatA0.pdf 6 MB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Priloha_6_2_201604_Forma_vlastnictva_FormatA0.pdf 6 MB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Priloha_6_3_201604_Vyuzitie_FormatA0.pdf 2 MB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Priloha_6_4_201604_EFP_FormatA0.pdf 6 MB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Priloha_6_5_01_201604_Opatrenia_FormatA0.pdf 3 MB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Priloha_6_6_01_201604_Stupne_ochrany_FormatA0.pdf 1 MB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Priloha_6_6_02_201604_UEV_FormatA0.pdf 1 MB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Priloha_6_6_03_201604_CHVU_FormatA0.pdf 1 MB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Priloha_6_6_4_201604_Reviry_FormatA0.pdf 613 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Priloha_6_6_5_201604_Tur_chodniky_FormatA0.pdf 808 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Priloha_6_6_6_Cykloturistika_FormatA0.pdf 783 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Priloha_6_6_07_201604_Vekova_struktura_FormatA0.pdf 7 MB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Priloha_6_6_08_201604_Vekova_struktura_EFP2_FormatA0.pdf 3 MB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Priloha_6_6_09_201604_Stadia_FormatA0.pdf 6 MB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Priloha_6_6_10_201604_TypPorastu_FormatA0.pdf 6 MB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Priloha_6_6_11_201604_Manazment_FormatA0.pdf 6 MB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Priloha_6_6_14_201604_Prehlad_JPRL_podla_EFP.pdf 1 MB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Priloha_6_6_15_201604_Prioritne_biotopy_FormatA0.pdf 5 MB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Priloha_6_6_16_201604_Rekapitulacia_LPF_a_EFP.pdf 81 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Priloha_6_5_02_201604_PRV_FormatA0.pdf 6 MB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 44 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 22 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 27 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie-MPK.docx 97 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Návrh komuniké.docx 14 kB Návrh komuniké Prevziať Prevziať
Návrh uznesenia vlády.docx 23 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Analýza-sociálnych-vplyvov.docx 36 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Analýza-vplyvov-na-podnikateľské-prostredie.docx 25 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Analýza-vplyvov-na-rozpočet-verejnej-správy.docx 55 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Analýza-vplyvov-na-služby-verejnej-správy-pre-občana.doc 113 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Priloha_6_6_12_vyskum.docx 24 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Priloha_6_6_13_opatrenia.pdf 234 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
priloha_6_6_19_rezolucia-k-europskemu-diplomu.doc 65 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Priloha_6_6_17_manažmentovy-plan.docx 5 MB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Priloha_6_6_18_201606_Pralesy.pdf 1 MB Digitalizačný protokol Prevziať Prevziať
vlastný_materiál.docx 884 kB Digitalizačný protokol Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 66 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Obal materiálu na rokovanie vlády SR.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať