LP/2016/1062 Zákon o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
vlastny_material.docx 34 kB Vlastný materiál Prevziať Prevziať
Analýza-sociálnych-vplyvov-(3).docx 38 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Analýza-vplyvov-na-informatizáciu-spoločnosti-(3).docx 26 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Analýza-vplyvov-na-podnikatelske-prostredie-(3).docx 31 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Analýza-vplyvov-na-rozpočet-verejnej-správy-(5).docx 51 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Analýza-vplyvov-na-sluzby-verejnej-spravy-pre-obcana-(3).doc 115 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Analýza-vplyvov-na-životné-prostredie-(3).docx 23 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Doložka-vybraných-vplyvov-(5).docx 31 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Doložka-zlučiteľnosti-(5)-(3).docx 41 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Dôvodová-správa---osobitná-časť-(3).docx 58 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Dôvodová-správa---všeobecná-časť-(3).docx 18 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Návrh-komuniké-(5).docx 20 kB Návrh komuniké Prevziať Prevziať
Návrh-uznesenia-vlády-(3).docx 33 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Obal-materialu-na-rokovanie-vlády-(3).docx 25 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Predkladacia-správa-(3).docx 24 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Správa-o-účasti-verejnosti-(5).docx 27 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie-medzirezortneho-pripomienkoveho-konania-(3)-(4).docx 80 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Návrh-vyhlášky.docx 28 kB Návrh vykonávacích predpisov Prevziať Prevziať
Vlastný-materiál.doc 300 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať