LP/2016/1053 Zákon Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
dovodova-bez-v.r..rtf 705 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
dovodova-s-v.r..rtf 705 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
paragrafové-znenie.docx 73 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
správa-o-ucasti-verejnosti.docx 24 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie-medzirezortneho-pripomienkoveho-konania.docx 68 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať