PI/2024/71 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Stredné školstvo
Základné školstvo
Predškolská výchova
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: spis č. 2024/9020-A1810
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MŠVVaMSR (Ministerstvo školstva,výskumu,vývoja a mládeže Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Drucker, Tomáš
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 11.04.2024
Číslo legislatívneho procesu: PI/2024/71
Dátum začiatku PK: 03.04.2024
Dátum konca PK: 10.04.2024

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 03.04.2024
Ukončenie štádia: 03.04.2024
Vlastník aktivity: MŠVVaMSR (Ministerstvo školstva,výskumu,vývoja a mládeže Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 03.04.2024
Ukončenie štádia: 10.04.2024
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 11.04.2024
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŠVVaMSR (Ministerstvo školstva,výskumu,vývoja a mládeže Slovenskej republiky)