PI/2024/61 Návrh zákona, ktorým sa mení s dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: KM-OPVA-2024/002036
Podnet: podľa § 9 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Šutaj Eštok, Matúš
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 09.04.2024
Číslo legislatívneho procesu: PI/2024/61
Dátum začiatku PK: 22.03.2024
Dátum konca PK: 08.04.2024

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 22.03.2024
Ukončenie štádia: 22.03.2024
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 22.03.2024
Ukončenie štádia: 08.04.2024
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 09.04.2024
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)