PI/2024/4 Návrh novely zákona č. 507/2023 Z. z. o dorovnávacej dani na zabezpečenie minimálnej úrovne zdanenia nadnárodných skupín podnikov a veľkých vnútroštátnych skupín a o doplnení zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Dane z príjmu
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MF/006082/2024-724
Podnet: Úpravy vyvolané administratívnymi usmerneniami Inkluzívneho rámca OECD/G20.
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kamenický, Ladislav, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 31.01.2024
Číslo legislatívneho procesu: PI/2024/4
Dátum začiatku PK: 10.01.2024
Dátum konca PK: 30.01.2024

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 10.01.2024
Ukončenie štádia: 10.01.2024
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 10.01.2024
Ukončenie štádia: 30.01.2024
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 31.01.2024
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)