PI/2024/27 Návrh vyhlášky Úradu vlády slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu vlády Slovenskej republiky č. 127/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberových konaniach v znení vyhlášky č. 507/2019 Z.z.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Súvisiaci proces: Zákon o centrálnom informačnom systéme štátnej služby a o zmene a doplnení zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Legislatívna oblasť: Štátna správa
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 3205/2024/OŠS
Podnet: Návrh zákona o centrálnom informačnom systéme štátnej služby a o zmene a doplnení zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gedra, Juraj
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 09.02.2024
Číslo legislatívneho procesu: PI/2024/27
Dátum začiatku PK: 02.02.2024
Dátum konca PK: 08.02.2024
Dátum ukončenia procesu: 09.02.2024

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 02.02.2024
Ukončenie štádia: 02.02.2024
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 02.02.2024
Ukončenie štádia: 08.02.2024
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 09.02.2024
Ukončenie štádia: 09.02.2024
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)