PI/2024/128 Predbežná informácia k návrhu stavebného zákona

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 18603/2024/SBPSMR
Podnet: Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na roky 2023 - 2027
časť Doprava a výstavba
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Ráž, Jozef, JUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 22.06.2024
Číslo legislatívneho procesu: PI/2024/128
Dátum začiatku PK: 03.06.2024
Dátum konca PK: 21.06.2024

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 03.06.2024
Ukončenie štádia: 03.06.2024
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 03.06.2024
Ukončenie štádia: 21.06.2024
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 22.06.2024
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)