PI/2024/126 Návrh vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 425/2023 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2024 až 2026

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Štatistiky
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 10110-3017/2024
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Nemky, Martin, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 15.06.2024
Číslo legislatívneho procesu: PI/2024/126
Dátum začiatku PK: 03.06.2024
Dátum konca PK: 14.06.2024

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 31.05.2024
Ukončenie štádia: 03.06.2024
Vlastník aktivity: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 03.06.2024
Ukončenie štádia: 14.06.2024
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 15.06.2024
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)