PI/2024/123 Predbežná informácia k návrhu zákona o civilnom letectve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (letecký zákon)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Doprava
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 16908/2024/OCL/43348-M
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Ráž, Jozef, JUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 03.07.2024
Číslo legislatívneho procesu: PI/2024/123
Dátum začiatku PK: 20.05.2024
Dátum konca PK: 02.07.2024

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 20.05.2024
Ukončenie štádia: 20.05.2024
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 20.05.2024
Ukončenie štádia: 02.07.2024
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 03.07.2024
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)