PI/2024/12 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: KM-OPVA-2024/001186
Podnet: podľa § 9 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Šutaj Eštok, Matúš
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 22.04.2024
Číslo legislatívneho procesu: PI/2024/12
Dátum začiatku PK: 18.01.2024
Dátum konca PK: 31.01.2024

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 17.01.2024
Ukončenie štádia: 17.01.2024
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 18.01.2024
Ukončenie štádia: 31.01.2024
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 01.02.2024
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)