PI/2024/113 Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Daňové právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MF/010131/2024-726
Podnet: Iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kamenický, Ladislav, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 23.05.2024
Číslo legislatívneho procesu: PI/2024/113
Dátum začiatku PK: 09.05.2024
Dátum konca PK: 22.05.2024

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 09.05.2024
Ukončenie štádia: 09.05.2024
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 09.05.2024
Ukončenie štádia: 22.05.2024
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 23.05.2024
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)