PI/2024/107 Návrh vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 10700/2024-1.15
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Taraba, Tomáš, Ing. Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 17.05.2024
Číslo legislatívneho procesu: PI/2024/107
Dátum začiatku PK: 02.05.2024
Dátum konca PK: 16.05.2024

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 02.05.2024
Ukončenie štádia: 02.05.2024
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 02.05.2024
Ukončenie štádia: 16.05.2024
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 17.05.2024
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)