PI/2023/319 Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Pracovné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 29592/2023-M_OPV
Podnet: Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/2041
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Tomáš, Erik, Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 20.02.2024
Číslo legislatívneho procesu: PI/2023/319
Dátum začiatku PK: 21.11.2023
Dátum konca PK: 20.12.2023

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 21.11.2023
Ukončenie štádia: 21.11.2023
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 21.11.2023
Ukončenie štádia: 20.12.2023
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 21.12.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)