PI/2023/265 Návrh vyhlášky Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky o dokumentácii stavieb

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 22.09.2023
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
Vzhľadom k potenciálnym dopadom návrhu vyhlášky na podnikateľské prostredie si Vás dovoľujem požiadať o účasť na konzultácií k návrhu.