PI/2023/265 Návrh vyhlášky Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky o dokumentácii stavieb

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 19.09.2023
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky a Komora geodetov a kartografov žiadajú o zapojenie do prípravy vyhlášky o dokumentácii stavieb. Geodeti na stavbe sa významne podieľajú na tvorbe projektovej a realizačnej dokumentácie.
 
Považujeme za potrebné, aby vyhláška upravila podrobnosti o obsahu, náležitostiach a výmenných formátoch najmä : 

• vytyčovacích výkresov priestorovej polohy stavby v zmysle § 24 ods. 6 písm. t) zákona č. 201/2022 Z. z. o výstavbe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ako súčasti projektovej dokumentácie, a
 
• geodetickej časti dokumentácie skutočného zhotovenia stavby ako súčasti realizačnej dokumentácie v zmysle § 45 ods. 2 písm. h) zákona.