PI/2023/235 Návrh vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2024

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: S22822-2023-OL-2
Podnet: § 28 ods. 12 písm. a) zákona č. 580/2004 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Palkovič, Michal, MUDr. Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 16.08.2023
Číslo legislatívneho procesu: PI/2023/235
Dátum začiatku PK: 04.08.2023
Dátum konca PK: 15.08.2023

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 04.08.2023
Ukončenie štádia: 04.08.2023
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 04.08.2023
Ukončenie štádia: 15.08.2023
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 16.08.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)