PI/2023/194 Návrh vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje spôsob vedenia evidencie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva, spôsob vedenia evidencie nákladov, výnosov, aktív a pasív, forma a termíny predkladania výstupov z evidencie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Energetika a priemysel
Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 25737/2023/BA
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví)
Zodpovedný predkladateľ: Juris, Andrej, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 20.07.2023
Číslo legislatívneho procesu: PI/2023/194
Dátum začiatku PK: 06.07.2023
Dátum konca PK: 19.07.2023

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 06.07.2023
Ukončenie štádia: 06.07.2023
Vlastník aktivity: URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 06.07.2023
Ukončenie štádia: 19.07.2023
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 20.07.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví)