PI/2023/181 Návrh vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje rozsah ekonomicky oprávnených nákladov vyvolaných odpojením sa odberateľa od sústavy tepelných zariadení dodávateľa a spôsob ich výpočtu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Energetika a priemysel
Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 24958/2023/BA
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví)
Zodpovedný predkladateľ: Juris, Andrej, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 14.07.2023
Číslo legislatívneho procesu: PI/2023/181
Dátum začiatku PK: 29.06.2023
Dátum konca PK: 13.07.2023

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 29.06.2023
Ukončenie štádia: 29.06.2023
Vlastník aktivity: URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 29.06.2023
Ukončenie štádia: 13.07.2023
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 14.07.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví)