PI/2023/17 Návrh vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 31/1993 Z. z. o odmenách a náhradách notárov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: NK SR (Notárska komora Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 13.02.2023
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
Notárska komora Slovenskej republiky si uplatňuje k predloženému návrhu nasledovnú zásadnú pripomienku:

Notárska komora Slovenskej republiky po zistení, že bola zverejnená predbežná informácia o pripravovanej novelizácii vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 31/1993 Z. z. o odmenách a náhradách notárov v znení neskorších predpisov oceňuje začatie legislatívneho procesu pri úprave predmetného právneho predpisu. Odmeny notárov za notársku činnosť ako ich regulovaný príjem neboli upravované od roku 2005. Odmeny notárov za ich činnosť súdneho komisára boli upravené v roku 2009, a to iba zaokrúhlením základov sadzieb po zavedení meny euro. 
Niektoré položky sadzobníka, najmä tie určené pevnou sumou, neboli upravované od prijatia vyhlášky, teda od roku 1993. Za tento čas došlo k výraznému zvýšeniu vstupných nákladov, najmä miezd zamestnancov, cien nájomného, cien energií, cien kancelárskeho materiálu, poštových služieb, bankových poplatkov ale aj celkovej cenove úrovne a životných nákladov všeobecne. 
Zároveň komora vyjadruje plnú pripravenosť aktívne sa podieľať na pripravovanej novele vyhlášky.