PI/2023/169 Návrh vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 223/2022 Z. z. o základnej škole

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Základné školstvo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 2023/10990-A1810
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MŠVVaMSR (Ministerstvo školstva,výskumu,vývoja a mládeže Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Bútora, Daniel, Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 24.06.2023
Číslo legislatívneho procesu: PI/2023/169
Dátum začiatku PK: 16.06.2023
Dátum konca PK: 23.06.2023

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 16.06.2023
Ukončenie štádia: 16.06.2023
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 16.06.2023
Ukončenie štádia: 23.06.2023
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 24.06.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŠVVaMSR (Ministerstvo školstva,výskumu,vývoja a mládeže Slovenskej republiky)