PI/2023/143 Návrh Nariadenia vlády Slovenskej republiky o sume základnej zložky mzdy profesionálneho náhradného rodiča

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Pracovné právo
Pracovno-právne vzťahy
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 19878/2023-M_OPVA
Podnet: § 23 ods. 3 písm. b) zákona č. 376/2022 Z. z. o profesionálnych náhradných rodičoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Krajniak, Milan, Bc.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 16.08.2023
Číslo legislatívneho procesu: PI/2023/143
Dátum začiatku PK: 12.05.2023
Dátum konca PK: 25.05.2023

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 12.05.2023
Ukončenie štádia: 12.05.2023
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 12.05.2023
Ukončenie štádia: 25.05.2023
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 26.05.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)