PI/2023/108 Predbežná informácia k materiálu: Strategický materiál pre vytvorenie „Rizikového fondu“ - cestovná mapa

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 4921/2023-920
Podnet: Rezortná úloha č.: 595/2022 z 3. PVM (26.01.2023)
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Vlčan, Samuel, JUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 07.04.2023
Číslo legislatívneho procesu: PI/2023/108
Dátum začiatku PK: 29.03.2023
Dátum konca PK: 06.04.2023

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 29.03.2023
Ukončenie štádia: 29.03.2023
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 29.03.2023
Ukončenie štádia: 06.04.2023
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 07.04.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)