PI/2022/92 Návrh vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 120/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o používaní úradného odevu sudcami, prokurátormi a advokátmi v konaní pred súdom v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Súvisiaci proces: Zákon o zriadení správnych súdov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Legislatívna oblasť: Právo na súdnu ochranu
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 17136/2021/100
Podnet: § 9 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kolíková, Mária
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 28.05.2022
Číslo legislatívneho procesu: PI/2022/92
Dátum začiatku PK: 02.05.2022
Dátum konca PK: 27.05.2022

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 02.05.2022
Ukončenie štádia: 02.05.2022
Vlastník aktivity: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 02.05.2022
Ukončenie štádia: 27.05.2022
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 28.05.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)