PI/2022/65 Návrh vyhlášky o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 7211/2022-1.7.3
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Budaj, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 21.04.2022
Číslo legislatívneho procesu: PI/2022/65
Dátum začiatku PK: 05.04.2022
Dátum konca PK: 20.04.2022

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 05.04.2022
Ukončenie štádia: 05.04.2022
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 05.04.2022
Ukončenie štádia: 20.04.2022
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 21.04.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)