PI/2022/51 Predbežná informácia k Návrhu opatrenia Národnej banky Slovenska z ... 2022, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 13. decembra 2016 č. 10/2016, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o posúdení schopnosti spotrebiteľa splácať úver na bývanie v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 100-000-337-196
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: NBS (Národná banka Slovenska)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 30.05.2022
Číslo legislatívneho procesu: PI/2022/51
Dátum začiatku PK: 21.03.2022
Dátum konca PK: 01.04.2022
Dátum ukončenia procesu: 30.05.2022

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 21.03.2022
Ukončenie štádia: 21.03.2022
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 21.03.2022
Ukončenie štádia: 01.04.2022
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 02.04.2022
Ukončenie štádia: 30.05.2022
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)