PI/2022/5 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Zamestnanosť
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 10359/2022-M_OPVA
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády na rok 2022
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Krajniak, Milan, Bc.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 18.02.2022
Číslo legislatívneho procesu: PI/2022/5
Dátum začiatku PK: 10.01.2022
Dátum konca PK: 17.02.2022

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 10.01.2022
Ukončenie štádia: 10.01.2022
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 10.01.2022
Ukončenie štádia: 17.02.2022
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 18.02.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)