PI/2022/44 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Obchodné právo
Kontrolný systém
Národné hospodárstvo
Kontrolné orgány
Verejné obstarávanie
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 5132-P/2022
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2022
Zodpovedná inštitúcia: ÚVO ÚVSR (Úrad pre verejné obstarávanie (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))
Zodpovedný predkladateľ: Hlivák, Miroslav, JUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 21.04.2022
Číslo legislatívneho procesu: PI/2022/44
Dátum začiatku PK: 25.02.2022
Dátum konca PK: 10.03.2022
Dátum ukončenia procesu: 21.04.2022

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 25.02.2022
Ukončenie štádia: 25.02.2022
Vlastník aktivity: ÚVO ÚVSR (Úrad pre verejné obstarávanie (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 25.02.2022
Ukončenie štádia: 10.03.2022
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 11.03.2022
Ukončenie štádia: 21.04.2022
Vlastník aktivity: ÚVO ÚVSR (Úrad pre verejné obstarávanie (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))