PI/2022/322 Predbežná informácia k Návrhu opatrenia Národnej banky Slovenska z ... 2023 č. .../2023 Z. z. o náležitostiach žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa zákona o starobnom dôchodkovom sporení

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 100-000-438-089
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: NBS (Národná banka Slovenska)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 10.05.2023
Číslo legislatívneho procesu: PI/2022/322
Dátum začiatku PK: 15.12.2022
Dátum konca PK: 12.01.2023
Dátum ukončenia procesu: 10.05.2023

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 15.12.2022
Ukončenie štádia: 15.12.2022
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 15.12.2022
Ukončenie štádia: 12.01.2023
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 13.01.2023
Ukončenie štádia: 10.05.2023
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)