PI/2022/319 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 8/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Ústavné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 22156/2022/110
Podnet: Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 13 z 12. januára 2022 k návrhu k Plánu legislatívnych úloh Slovenskej republiky na rok 2022
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Karas, Viliam
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 22.08.2023
Číslo legislatívneho procesu: PI/2022/319
Dátum začiatku PK: 13.12.2022
Dátum konca PK: 18.01.2023

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 13.12.2022
Ukončenie štádia: 13.12.2022
Vlastník aktivity: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 13.12.2022
Ukončenie štádia: 18.01.2023
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 19.01.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)