PI/2022/304 Predbežná informácia k návrhu zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Životné prostredie
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 14028/2022-1.15
Podnet: Plán legislatívnych úloh na mesiace jún až december 2021
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Budaj, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 10.12.2022
Číslo legislatívneho procesu: PI/2022/304
Dátum začiatku PK: 30.11.2022
Dátum konca PK: 09.12.2022

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 30.11.2022
Ukončenie štádia: 30.11.2022
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 30.11.2022
Ukončenie štádia: 09.12.2022
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 10.12.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)