PI/2022/298 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Vodná doprava
Doprava
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 42605/2022/SVD
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády na rok 2023
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Doležal, Andrej
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 09.12.2022
Číslo legislatívneho procesu: PI/2022/298
Dátum začiatku PK: 25.11.2022
Dátum konca PK: 08.12.2022

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 25.11.2022
Ukončenie štádia: 25.11.2022
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 25.11.2022
Ukončenie štádia: 08.12.2022
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 09.12.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)