PI/2022/295 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 18/2012 Z. z. o identifikácii a registrácii oviec a kôz v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Veterinárna starostlivosť
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 10122/2022-520
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Vlčan, Samuel, JUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 08.12.2022
Číslo legislatívneho procesu: PI/2022/295
Dátum začiatku PK: 24.11.2022
Dátum konca PK: 07.12.2022

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 24.11.2022
Ukončenie štádia: 24.11.2022
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 24.11.2022
Ukončenie štádia: 07.12.2022
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 08.12.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)