PI/2022/288 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Veterinárna starostlivosť
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 10088/2022-520
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Vlčan, Samuel, JUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 06.12.2022
Číslo legislatívneho procesu: PI/2022/288
Dátum začiatku PK: 22.11.2022
Dátum konca PK: 05.12.2022

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 21.11.2022
Ukončenie štádia: 22.11.2022
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 22.11.2022
Ukončenie štádia: 05.12.2022
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 06.12.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)