PI/2022/283 Návrh vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z .....2022, ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Dudinciach a prírodných minerálnych zdrojov v Santovke a v Slatine a druhy zakázaných činností v ochranných pásmach prírodných liečivých zdrojov v Dudinciach a prírodných minerálnych zdrojov v Santovke a v Slatine

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: S24694/2022-OL
Podnet: Iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lengvarský, Vladimír
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 15.11.2022
Číslo legislatívneho procesu: PI/2022/283
Dátum začiatku PK: 31.10.2022
Dátum konca PK: 14.11.2022

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 31.10.2022
Ukončenie štádia: 31.10.2022
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 31.10.2022
Ukončenie štádia: 14.11.2022
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 15.11.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)