PI/2022/269 Návrh vyhlášky Ministerstva obrany Slovenskej republiky o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti na prijatie do dobrovoľnej vojenskej prípravy, na jej výkon a na zaradenie do aktívnych záloh a o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti na výkon mimoriadnej služby alebo alternatívnej služby

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Vojenské právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: SEĽUZ-74-8/2022
Podnet: Návrh zákona
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (LP/2022/575).
Zodpovedná inštitúcia: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Naď, Jaroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 04.11.2022
Číslo legislatívneho procesu: PI/2022/269
Dátum začiatku PK: 20.10.2022
Dátum konca PK: 03.11.2022

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 20.10.2022
Ukončenie štádia: 20.10.2022
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 20.10.2022
Ukončenie štádia: 03.11.2022
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 04.11.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)