PI/2022/265 Predbežná informácia k návrhu zákona o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s reformou stavebnej legislatívy

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 13416/2022/LO
Podnet: § 9 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: UVSR - PVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky - podpredseda vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Holý, Štefan
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 28.10.2022
Číslo legislatívneho procesu: PI/2022/265
Dátum začiatku PK: 19.10.2022
Dátum konca PK: 27.10.2022

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 19.10.2022
Ukončenie štádia: 19.10.2022
Vlastník aktivity: UVSR - PVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky - podpredseda vlády Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 19.10.2022
Ukončenie štádia: 27.10.2022
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 28.10.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: UVSR - PVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky - podpredseda vlády Slovenskej republiky)