PI/2022/264 Nariadenie vlády Slovenskej republiky , ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MF/017423/2022-422
Podnet: podnet MŠVVaŠ SR
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matovič, Igor
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 25.10.2022
Číslo legislatívneho procesu: PI/2022/264
Dátum začiatku PK: 19.10.2022
Dátum konca PK: 24.10.2022
Dátum ukončenia procesu: 25.10.2022
Novelizované predpisy: 668/2004 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 19.10.2022
Ukončenie štádia: 19.10.2022
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 19.10.2022
Ukončenie štádia: 24.10.2022
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 25.10.2022
Ukončenie štádia: 25.10.2022
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)