PI/2022/257 Návrh vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 106/2013 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 145/2018 Z. z.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Zamestnanosť
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 22919/2022-M_OPTP
Podnet: Iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Krajniak, Milan, Bc.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 20.10.2022
Číslo legislatívneho procesu: PI/2022/257
Dátum začiatku PK: 11.10.2022
Dátum konca PK: 19.10.2022

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 11.10.2022
Ukončenie štádia: 11.10.2022
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 11.10.2022
Ukončenie štádia: 19.10.2022
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 20.10.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)