PI/2022/230 Predbežná informácia k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Pramenná oblasť Rimavy, návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Stolica, návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Tisovský kras a návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Homoľa

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Životné prostredie
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 53639/2022
Podnet: Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 278/2022 Z. z.
ktorým sa vyhlasuje Národný park Muránska planina
jeho zóny a ochranné pásmo
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Budaj, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 12.10.2022
Číslo legislatívneho procesu: PI/2022/230
Dátum začiatku PK: 28.09.2022
Dátum konca PK: 11.10.2022

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 28.09.2022
Ukončenie štádia: 28.09.2022
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 28.09.2022
Ukončenie štádia: 11.10.2022
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 12.10.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)