PI/2022/186 Návrh zákona o správe, zabezpečení sprístupňovania a používania vybraných kategórií údajov evidovaných v informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o údajoch)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Informácie a informačný systém
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 016783/2022/OL-1
Podnet: Úloha B.2 uznesenia vlády SR č. 104/2017
Zodpovedná inštitúcia: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Remišová, Veronika
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 14.09.2022
Číslo legislatívneho procesu: PI/2022/186
Dátum začiatku PK: 16.08.2022
Dátum konca PK: 13.09.2022

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 10.08.2022
Ukončenie štádia: 16.08.2022
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 16.08.2022
Ukončenie štádia: 13.09.2022
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 14.09.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)