PI/2022/178 Návrh vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o technických požiadavkách na digitálnu kópiu deponátu publikácie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Kultúra
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MK-4712/2022-213/16959
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Milanová, Natália, Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 19.08.2022
Číslo legislatívneho procesu: PI/2022/178
Dátum začiatku PK: 05.08.2022
Dátum konca PK: 18.08.2022

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 05.08.2022
Ukončenie štádia: 05.08.2022
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 05.08.2022
Ukončenie štádia: 18.08.2022
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 19.08.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)