PI/2022/177 Návrh zákona o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Doprava
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 31844/2022/SCL/80497-M
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Doležal, Andrej
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 11.08.2022
Číslo legislatívneho procesu: PI/2022/177
Dátum začiatku PK: 04.08.2022
Dátum konca PK: 10.08.2022

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 04.08.2022
Ukončenie štádia: 04.08.2022
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 04.08.2022
Ukončenie štádia: 10.08.2022
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 11.08.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)