PI/2022/163 Predbežná informácia k návrhu zákona o niektorých opatreniach na zlepšovanie dostupnosti elektronických služieb pri riešení vybraných životných situácií

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 015430/2022/OL-2
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Remišová, Veronika
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 11.08.2022
Číslo legislatívneho procesu: PI/2022/163
Dátum začiatku PK: 11.07.2022
Dátum konca PK: 10.08.2022

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 11.07.2022
Ukončenie štádia: 11.07.2022
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 11.07.2022
Ukončenie štádia: 10.08.2022
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 11.08.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)