PI/2022/16 Predbežná informácia k návrhu vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 465/2013 Z. z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Životné prostredie
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 5301/2022-1.7.3
Podnet: Transpozícia smerníc 2021/1978
2021/1979 a 2021/1980
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Budaj, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 17.02.2022
Číslo legislatívneho procesu: PI/2022/16
Dátum začiatku PK: 03.02.2022
Dátum konca PK: 16.02.2022

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 03.02.2022
Ukončenie štádia: 03.02.2022
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 03.02.2022
Ukončenie štádia: 16.02.2022
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 17.02.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)