PI/2022/153 Návrh vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje spôsob a podrobnosti určenia, či verejné prostriedky postačujú na úhradu liekov, zdravotníckych pomôcok, špeciálneho zdravotníckeho materiálu a dietetických potravín uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: S19611/2022-OL
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lengvarský, Vladimír
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 09.07.2022
Číslo legislatívneho procesu: PI/2022/153
Dátum začiatku PK: 30.06.2022
Dátum konca PK: 08.07.2022

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 30.06.2022
Ukončenie štádia: 30.06.2022
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 30.06.2022
Ukončenie štádia: 08.07.2022
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 09.07.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)