PI/2022/126 Opatrenie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, ktorým sa ustanovuje plán využívania frekvenčného spektra

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Telekomunikácie a telekomunikačné služby
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 7476/OSFS/2022-13134
Podnet: vykonávací predpis - § 33 ods. 3 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení - iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: UpREKaPŠ (Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb)
Zodpovedný predkladateľ: Marták, Ivan, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 07.06.2022
Číslo legislatívneho procesu: PI/2022/126
Dátum začiatku PK: 30.05.2022
Dátum konca PK: 03.06.2022
Dátum ukončenia procesu: 07.06.2022

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 30.05.2022
Ukončenie štádia: 30.05.2022
Vlastník aktivity: UpREKaPŠ (Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 30.05.2022
Ukončenie štádia: 03.06.2022
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 04.06.2022
Ukončenie štádia: 07.06.2022
Vlastník aktivity: UpREKaPŠ (Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb)