PI/2022/116 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 402/2013 Z.z. o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Telekomunikácie a telekomunikačné služby
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 23921/2022/SEKPS
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Doležal, Andrej
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 02.06.2022
Číslo legislatívneho procesu: PI/2022/116
Dátum začiatku PK: 19.05.2022
Dátum konca PK: 01.06.2022
Dátum ukončenia procesu: 02.06.2022

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 19.05.2022
Ukončenie štádia: 19.05.2022
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 19.05.2022
Ukončenie štádia: 01.06.2022
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 02.06.2022
Ukončenie štádia: 02.06.2022
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)